<%=session("adress")%>
 

Vad du behöver veta för att beställa service.

Det bästa är om du hittar ett modellnummer. Det säger exakt vilken modell av fläkt det är, vilken bredd och vilken färg.
Beroende av fläktmodell kan typskylten (se till höger) antingen sitta innanför lampglaset eller innanför filtret.

Exempel på modellnummer:

  • 21010010 (Franke Futurum egentillverkad)
  • 630004135 (Faber RIF-code)
  • 110.0010.418 (Franke FUN-Number)

På Franke Futurums egentillverkade produkter så utgör de tre första siffrorna (ev. i kombination med de två sista siffrorna) ett s.k. typ-nummer som är mer generellt än modellnumret (ex. 210, 240-16)
Typnumret "200-10" är en beteckning för en hel produktserie och inte användbart i detta sammanhang.

I vissa fall kan det också vara bra med tillverkningsdatum. Se ex. till höger